ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศวรรค์
คนเก่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง