ข้อมูลสถานประกอบการ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ ทั้งหมด รวม 168 แห่ง

สถานประกอบการ MOU

สถานประกอบการ MOU ทั้งหมด รวม 16 แห่ง
Search
  
   
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU รายละเอียด แผนที่
61 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาต้นเหรียง) 98/1 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 075-753340 - - นางสาวสุชาดา โสภามัง ปวช.3 คธ. ปกติ
62 ที่ว่าการอำเภอสิชล ๙๑/๑ ม.๕ ถ.เทศบาล 3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 075-771575 - - นางสาวสุชาดา โสภามัง ปวช.3 บช. ปกติ
63 ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา 234 ม.๑ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ 075-367264 - - นายธนนันท์ เพชรนุ้ย ปวช.3 บช. ปกติ
64 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอำเภอสิชล ๔๕/๒ ม.๔ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ 075-335738 - - นายสายัณห์ เกื้อกาญจน์ ปวช.3 บช. ปกติ
65 ที่ทำการไปรษณีย์สิชล 81/81 ม.6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ๐๗๕-๕๓๖๒๕๕ - - นางสาวอรวรรณ สามสุวรรณ ปวช.3 บช. ปกติ
66 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาสิชล) 44/6 ม.2 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 ๐๗๕-๕๓๖๓๖๙ - - นางสาวสุพิชชา เกื้อมา ปวช.3 บช. ปกติ
67 บริษัท เอกอาร์ดิเทค แอนด์ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด 157 ม.10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 077-600608 - - นางสาวปริยฉัตร จันทรพิมล ปวช.3 ชส. ปกติ
68 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาน้อยก่อสร้าง 74 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ๐๘5-9065637 - - นายประสิทธิชัย บุญส่ง ปวช.3 ชส. ปกติ
69 หจก.กิตกร 210/26-27 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 098-0540958 - - นายสงกรานต์ เปิงเจริญ ปวช.3 ชส. ปกติ
70 บริษัท สุพรีม เอสเตท จำกัด 39/20 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-341444 - - นายพงสิทธิ์ จากเจน ปวช.3 ชส. ปกติ
71 ร้านสยามวีดีโอ & คอมพิวเตอร์ 13/1 ม.6 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 075-535207 - - นางสาวธิดารัตน์ ขุนชุม ปวช.3 ชอ. ปกติ
72 หจก.ท่าหินธุรกิจ 11/8 ม.1 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 081-9709780 - - นายสายชล อินเลี่ยน ปวช.3 ชส. ปกติ
73 ร้านสมญาอิเล็กทริค อิเล็กทรอนิกส์ 235/5 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 084-3069684 - - นายสมญา ขนอม ปวช.3 ชอ. ปกติ
74 ร้านช่างปู ซ่อมโทรทัศน์ 73/8 ม.4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 089-0025937 - - ปวช.3 ชอ. ปกติ
75 ร้าน เชาวลิต วีดีโอ 61 ม.5 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 084-8493732 - - นายครรชิต เชาวลิต ปวช.3 ชอ. ปกติ
76 ร้านเพชรรัตน์ คอมพิวเตอร์ 292/3 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 คอมพิวเตอร์ 075-805304 088883691 - - นายวรรณะ เพชรรัตน์
77 ร้านยุเหล็ก 251/4 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 งานเหล็ก 087-9715763 - - นายวรัญญู ยุเหล็ก ปวช.3 ชอ. ปกติ
78 ร้าน สิงห์โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 209/11 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 087-8922398 - - นายฆวิริตส์ พวลมุสิงษ์ ปวช.3 ชอ. ปกติ
79 ร้านเอ็ม เทคนิค 209/11 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมรถยนต์ - - ปวช.3 ชอ. ปกติ
80 ร้าน แสนภักดี อิเล็กทริค เซอร์วิส 45/2 ม.4 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 096-2513511 - - นายปัญญา แสนภักดี ปวช.3 ชอ. ปกติ
81 ร้านวิชัย วสุวัต 112 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 วัสดุก่อสร้าง 085-8815397 - - นายวิชัย วสุวัต ปวช.3 ชอ. ปกติ
82 ร้านแสนภัคดี อิเล็กทริค เซอร์วิส 111 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 096-2513511 - - นายปัญญา แสนภักดี ปวช.3 ชฟ. ปกติ
83 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง 28/5 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80120 ก่อสร้าง 087-0080040 - - นายสุรวัฒน์ ศรีสว่าง ปวช.3 ชฟ. ปกติ
84 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ถนนศุภโยคพัฒนา ม.5 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ผลิตไฟฟ้า 75529173 - - นายประพันธ์ เพชรรัตน์ ปวช.3 ชฟ. ปกติ
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสิชล 143/1 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-771669 - - นายวิชาญ ชุมพูทอง ปวช.3 ชฟ. ปกติ
86 ร้านขนอมพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 271/5 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 รีสอร์ท 081-7550668 - - นายวิทวัส อธิคมานนท์ ปวช.3 ชฟ. ปกติ
87 ร้านเอก เครื่องเย็น 229/2 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 081-7475330 - - นายทนงศ์ ทปรีชาการ ปวช.3 ชฟ. ปกติ
88 เทศบาลตำบลสิชล 11/8 ม.1 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เทศบาล 075-5355526 - - นายสมยศ สังสุณี ปวช.3 ชฟ. ปกติ
89 ร้านสิชลการไฟฟ้า 76 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 อุปกรณ์ไฟฟ้า 083-6406504 - - นายเกรียงไกร ชุมทอง ปวช.3 ชฟ. ปกติ
90 ร้านเชาวลิต วิดิโอ 167 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 084-8493732 - - นายพัสกร เพชรคีวง ปวช.3 ชฟ. ปกติ

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านสถานประกอบการ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th