สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1

Search
  
 
ประเภทเอกสาร
  
 

เอกสาร Download
ชื่อเอกสาร : แบบคำร้อง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
วันที่ : 28 พ.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ : 13 พ.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2561
วันที่ : 05 ต.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
วันที่ : 05 ต.ค. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2561
วันที่ : 18 ก.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2561
วันที่ : 03 ก.ย. 2561
ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ : 03 ก.ย. 2561