ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Search
  
 

ภาพประกอบ ข่าวสาร
หัวข้อข่าว : พระราชดำริเรื่อง "ดิน"
วันที่ : 3 ธ.ค. 2561
รายละเอียด :

เพิ่มเติม

หัวข้อข่าว : ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
วันที่ : 8 ก.ย. 2561
รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
8 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช
...เพิ่มเติม
หัวข้อข่าว : ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 14 ม.ค. 2561
รายละเอียด : การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพภายใน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำนาย เต็มสงสัย นายกสภา...เพิ่มเติม
หัวข้อข่าว : การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วันที่ : 4 ม.ค. 2561
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาภาคใต้ 1 กำหนดจัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 โดยมี นายภักดี ธุระเจน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ั 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุ...เพิ่มเติม
หัวข้อข่าว : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วันที่ : 20 ธ.ค. 2560
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ โรงแรม โนรา วิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายเ...เพิ่มเติม