ระบบฐานข้อมูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ all@one.community


สมาชิกของเรา

image1

alisa - นางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ


kid-lisa@hotmail.com
086963xxxx
image1

admin - administrator

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ivesr1.11@gmail.com
094595xxxx
image1

jo - Akadech Pisaisawat


ap@webperfectgroup.com
085983xxxx
image1

Artnst - Apinya Pairattanakorn


love_forever072@hotmail.com
096646xxxx
image1

poppear - อนัญญ์อร แก้วเมฆ081096xxxx

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th