ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 269 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 15,000.00
2 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 15,000.00
3 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 15,000.00
4 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 15,000.00
5 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 15,000.00
6 เตารีดไอน้ำ (Tefal) บำรุงการศึกษา 2561 15,000.00
7 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 35,000.00
8 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 35,000.00
9 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 35,000.00
10 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 35,000.00
11 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 34,900.00
12 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24200 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 38,000.00
13 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 40,200.00
14 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 40,200.00
15 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 40,200.00
16 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 40,200.00
17 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง บำรุงการศึกษา 2561 41,700.00
18 คอมพิวเตอร์แบบประมวลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 18,000.00
19 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
20 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
21 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
22 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
23 คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
24 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
25 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
26 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
27 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
28 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
29 คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง บำรุงการศึกษา 2561 22,000.00
30 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บำรุงการศึกษา 2561 20,000.00
31 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บำรุงการศึกษา 2561 24,990.00
32 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บำรุงการศึกษา 2561 35,000.00
33 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค บำรุงการศึกษา 2561 20,000.00
34 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ บำรุงการศึกษา 2561 16,000.00
35 ห้องปฏิบัติการบัญชีชั้นสูง งบลงทุน 2561 1,295,000.00
36 เครื่องปริ้นเตอร์ บำรุงการศึกษา 2561 5,000.00
37 เครื่องสำรองไฟ 800 VA บำรุงการศึกษา 2561 2,800.00
38 เครื่องสำรองไฟ 1000 VA บำรุงการศึกษา 2561 2,000.00
39 เครื่องพิมพ์ป้ายฉลาก QR-Code บำรุงการศึกษา 2561 13,930.00
40 โต๊ะสำนักงาน แบบ 2 ลิ้นชัก ขนาด120(w)x60(D)x75(H) cm. บำรุงการศึกษา 2561 2,500.00
41 โต๊ะสำนักงาน แบบ 2 ลิ้นชัก ขนาด120(w)x60(D)x75(H) cm. บำรุงการศึกษา 2561 2,500.00
42 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง งบประมาณ 1 2560 385,000.00 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง ขนาด 123 x 456 m
43 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ งบประมาณ 1 2560 15,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ
44
45
46
47
48
49
50

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 269 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 9 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 41 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 64 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 107 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 107.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 17 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 16 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 9 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 4 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2018-9-28 : ชื่อเอกสาร รายการครุภัณฑ์ฝ่ายต่างๆ
  • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
    157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
    0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th