สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
(Institute of Vocational Education Southern Region 1 )
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482
075-450483
veis1.11@gmail.com
www.veis1.ac.th