ข้อมูลอาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 98 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารอำนวยการ ส่วนกลาง 1 2542 9,845,523.00
2 อาคารชุดพักอาศัย2ชั้น ส่วนกลาง 1 2542 2,490,400.00
3 เสาธงชาติ ส่วนกลาง 1 2542 106,000.00
4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ4ชั้น ส่วนกลาง 1 2542 14,385,502.00
5 อาคารโรงฝึกงาน4ชั้น ส่วนกลาง 1 2542 20,278,575.00
6 โรงอาหารอเนกฯ ส่วนกลาง 1 2543 2,380,169.00
7 สนามบาส ส่วนกลาง 1 2546 274,050.00
8 สนามฟุตบอล ส่วนกลาง 1 2548 500,000.00
9 อาคารโรงฝึกงาน4ชั้น พท.ใช้สอยประมาณ 4000 ตารางเมตร ส่วนกลาง 1 2550 19,647,111.00
10 อาคารโรงฝึกงาน พท.ใช้สอยประมาณ 4000 ตร.ม ส่วนกลาง 1 2552 22,050,000.00
11 อาคารอเนกประสงค์ ส่วนกลาง 1 2553 9,000,000.00
12 อาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์ พท.ไม่น้อยกว่า 1088 ตารางเมตร ส่วนกลาง 1 2555 9,089,000.00
13 อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ ส่วนกลาง 1 2557 5,999,000.00

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 13 หน่วย

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.67

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 46.67

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 23 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 153.33

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.33

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 9 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 60.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.33

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.67

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 13 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 86.67

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 29 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 193.33

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.67

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th