ข้อมูลบุคลากร " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 0 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 0 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 (South Vocational Institute 1)

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
123 หมู่ที่ 8 ถนน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 10270
085 9831052 1234 info@veis1.ac.th www.veis1.ac.th