ข้อมูลงบประมาณ " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

Search
  
   
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 (South Vocational Institute 1)

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
123 หมู่ที่ 8 ถนน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 10270
085 9831052 1234 info@veis1.ac.th www.veis1.ac.th