ข้อมูลครุภัณฑ์ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 269 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
51 เครื่องพิมพ์ อุดหนุน 1 2560 4,700.00
52 เครื่องพิมพ์ บำรุงการศึกษา 1 2561 8,390.00
53 เครื่องเชื่อม TIG AC/DC 270A. Inverter บริจาค 1 2561 45,000.00 Long well
54 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี พร้อมซอฟต์แวร์ฯ งบประมาณ 1 2561 1,485,000.00
55 เครื่องพิมพ์ อุดหนุน 1 2561 5,300.00 Brothert DCP-T510W
56 เครื่องพิมพ์ อุดหนุน 1 2561 7,490.00 Brothert MFC-T810W
57 ชั้นวางหนังสือ บำรุงการศึกษา 1 2561 2,900.00
58 เครื่องพิมพ์ บำรุงการศึกษา 1 2562 9,690.00 Epson L565
59 เครื่องพิมพ์ บำรุงการศึกษา 1 2562 12,000.00 Brother MFC-J2730DW
60 เครื่องพิมพ์ บำรุงการศึกษา 1 2562 7,490.00
61 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ บำรุงการศึกษา 8 2562 3,000.00
62 เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส อุดหนุน 1 2562 22,900.00 ขนาด 20 นิ้ว แบบ all in one
63 เครื่องเชื่อม MIG 270 พร้อมอุปกรณ์ บริจาค 1 2562 40,000.00
64 เครื่องปรับอากาศ อุดหนุน 1 2562 24,700.00 ขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ Samsung

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th