ข้อมูลครุภัณฑ์ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 190 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี พร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing งบประมาณ 1 2561 1,485,000.00 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี พร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th