ข้อมูลครุภัณฑ์ " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 94 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 (South Vocational Institute 1)

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
123 หมู่ที่ 8 ถนน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 10270
085 9831052 1234 info@veis1.ac.th www.veis1.ac.th