ข้อมูลครุภัณฑ์ " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 269 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 เครื่องป้องกันเสียงหวัด (Anti Feedback) แบบดิจิตอล สถานศึกษา 1 2561 15.00 "5ปี"
2 เครื่องแยกสัญญาณเสียง (Driveraok) แบบดิจิตอล สถานศึกษา 1 2561 27.00 "5ปี"
3 เพาเวอร์แอม (Power) 500*280 hm สถานศึกษา 1 2561 28.00 "5ปี"
4 ตู้ลำโพง 18 นิ้ว Subbass สถานศึกษา 2 2561 14.00 "5ปี"
5 เครื่องโทรสาร Brother FAX-2840 สถานศึกษา 1 2561 7.00 "8ปี"
6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP M26A Laser All IN ONE สถานศึกษา 1 2561 5.00 "3ปี"
7 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ด Canon Pixma G2000 สถานศึกษา 1 2561 5.00 "3ปี"
8 มิกเซอร์ 6 ช่อง สถานศึกษา 1 2561 7.00 "5ปี"
9 เพาเวอร์แอม (Power สถานศึกษา 1 2561 23.00 "5ปี"
10 เครื่องขยายเสียง สถานศึกษา 1 2561 20.00 "5ปี"
11 กล้องวงจรปิด แบบ IP สถานศึกษา 9 2561 9.00 "5ปี"
12 เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล NVR สถานศึกษา 1 2561 35.00 "5ปี"
13 ฮาร์ดิส 4TB สถานศึกษา 2 2561 8.00 "3ปี"
14 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สถานศึกษา 1 2561 21.00 "3ปี"
15 Mikro Tik CCR1036-12G-4S-EM Cloud Core Router สถานศึกษา 1 2561 47.00 "3ปี"
16 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง งบลงทุน 1 2561 1.00 "ครุภัณฑ์การศึกษา"

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th