ข้อมูลครุภัณฑ์ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 269 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 ครุภัณฑ์ชุด Blended Learning เรียนรู้ทดลองพื้นฐาน อุดหนุน 1 2555 1,998,000.00 ครุภัณฑ์ชุด Blended Learning เรียนรู้ทดลองพื้นฐาน
2 Database Server อุดหนุน 1 2555 32,000.00
3 Log Server อุดหนุน 1 2555 46,000.00
4 Load Balance router I Acceesss Point 3 อุดหนุน 1 2555 22,150.00
5 เครื่องพิม์เอกสารสี บริจาค 1 2555 3,250.00 Cannon รุ่น MP258
6 เครื่องเชื่อมมิกส์ ขนาด 250 แอมป์ งบประมาณ 1 2555 114,000.00
7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter งบประมาณ 1 2555 196,667.00 ขนาด 200 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
8 ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 1 2555 549,000.00
9 พริ้นเตอร์ งบประมาณ 1 2555 3,490.00 Cannon รุ่น MP287
10 พริ้นเตอร์ อุดหนุน 1 2555 9,690.00 Hp laser M1536
11 เครื่องชงกาแฟ งบประมาณ 1 2555 25,000.00
12 เครื่องพริ้นเตอร์ บริจาค 1 2556 5,000.00 ยี่ห้อ kyocera รุ่น Ecosys fs-1120D
13 เครื่องพริ้นเตอร์ บริจาค 1 2556 3,000.00 ยี่ห้อ Canon รุ่น MP287
14 ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์ฯ งบประมาณ 1 2556 3,135,000.00
15 ทีวี บริจาค 1 2556 11,900.00 ยี่ห้อ Sony ขนาด 32 นิ้ว
16 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ บำรุงการศึกษา 1 2556 7,000.00
17 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ งบประมาณ 1 2556 7,000.00
18 คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ บำรุงการศึกษา 1 2556 19,800.00
19 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสำนักงาน อุดหนุน 1 2556 1,977,800.00
20 ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ฯ งบประมาณ 1 2556 2,935,000.00
21 ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 2 2556 533,930.00
22 เครื่องปรับอากาศ บริจาค 2 2556 25,000.00
23 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 2 2557 28,000.00
24 เครื่องเชื่อม Inverter MMA215A. บริจาค 1 2557 17,500.00 Long well
25 เครื่องเชื่อมธูป MMA215A. งบประมาณ 1 2557 10,000.00
26 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1 2557 22,570.00
27 เครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 1 2557 26,000.00 ขนาด 2000 BTU ยี่ห้อ LG
28 เครื่องโปรเจคเตอร์ งบประมาณ 1 2557 22,900.00 ยี่ห้อ Epson EB-X18
29 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300A งบประมาณ 3 2558 29,500.00
30 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 3 2558 243,960.00
31 ชุดฝึกเครื่องควบคุมอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรม งบประมาณ 1 2558 946,500.00
32 ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ งบประมาณ 1 2558 2,220,000.00
33 เครื่องปรับอากาศ บำรุงการศึกษา 4 2558 25,500.00 ขนาด 24000 BTU ยี่ห้อ LG
34 ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ งบประมาณ 1 2559 1,969,000.00
35 กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ บำรุงการศึกษา 1 2559 47,110.00
36 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ งบประมาณ 1 2559 79,700.00
37 เครื่องพิมพ์ บริจาค 2 2559 21,990.00 ยี่ห้อ Brother รุ่น Laserlet HL-5450DN
38 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ งบประมาณ 1 2559 99,500.00
39 เตาอบ งบประมาณ 1 2559 18,190.00 ขนาด 2 ถาด 2 ชั้น
40 เครื่องนวดแป้งสองแขน งบประมาณ 1 2559 20,865.00
41 เตาแก๊ส เตาย่าง พร้อมเตาแก๊ส 3 หัวเตา งบประมาณ 1 2559 11,235.00
42 เครื่องซักผ้า งบประมาณ 1 2559 24,900.00 ยี่ห้อ ฮิตาซิ รุ่น SF-200xwv
43 เครื่องคอมพิวเตอร์สำปรับประมวลผล อุดหนุน 4 2559 15,500.00 ยี่ห้อ Acer
44 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ บำรุงการศึกษา 1 2560 27,000.00 ยี่ห้อ HP Laser Jet Pro M435NW
45 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดพ่นหมึก บริจาค 1 2560 5,790.00
46 ตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก อุดหนุน 1 2560 3,420.00
47 ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน อุดหนุน 1 2560 4,320.00
48 โต๊ะเอนกประสงค์ อุดหนุน 7 2560 1,500.00
49 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล งบประมาณ 1 2560 1,980,000.00
50 ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน งบประมาณ 1 2560 4,900.00

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th