ข้อมูลสถานประกอบการ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ ทั้งหมด รวม 168 แห่ง

สถานประกอบการ MOU

สถานประกอบการ MOU ทั้งหมด รวม 16 แห่ง
Search
  
   
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU รายละเอียด แผนที่
1 โรงแรมอลงกต รีสอร์ท ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม นครศรีธรรมราช 80210 075 529 119 - - นายอลงกต วัชรสินธุ์ ปวส.2 กร. ทวิภาคี
2 ประสานสุขวิลล่า บีช รีสอร์ท หาดอ่าวนาง 232 ม. 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 075 534 299 - - น.ส. ปัณณภัสร์ เลิศพัชรีไชย ปวส.2 กร. ทวิภาคี
3 เลอเพชร วิลล่า รีสอร์ท ขนอม 124-124/1-2 ม.3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 - - ปวส.2 กร. ทวิภาคี
4 โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท 269 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐000 0 7563 7030-44 - - ปวส.2 กร. ทวิภาคี
5 ขนอม คาบานา บีช รีสอร์ท 79/7 ม.6 บางประซอย 4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84330 - - ปวส.2 กร. ทวิภาคี
6 The Fair House Beach Resort and Hotel 185 ถนนศุภโยคพัฒนา ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 077 422 255 - - นางคณัสนันท์ เอี่ยนเล่ง ปวส.2 กร. ทวิภาคี
7 โรงแรมอินฟินิตี้ เรสซิเดนท์ แอนด์รีสอร์ท ถนนศุภโยคพัฒนา ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 077 914 050 - - นายสมจิตร สร้อยมี ปวส.2 กร. ทวิภาคี
8 บริษัท กสท โทรคมนาคม นครศรีธรรมราช 9/8 ม.13 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 075 809 100 - - นางสาวบุษรา ปานนาพล ปวส.2 กร. ทวิภาคี
9 โรงพยาบาลสิชล 112 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-535630 - - นางสาวสาวิตรี บุญเกตุ ปวส.2 คธ. ทวิภาคี
10 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล 119/10 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 075-535994 - - นางสาวปนัฏสยา ธนบุรี ปวส.2 คธ. ทวิภาคี
11 เทศบาลตำบลสิชล 111 ม.10 ถ.นครศรี-สุราษฎร์ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช 80120 075 535 525 -6 - - นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา ปวส.2 คธ. ทวิภาคี
12 บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 234 ม.4 ตำบล ท่าชักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 075-523702 - - นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ ปวส.2 คธ. ทวิภาคี
13 บริษัท สมุย การบัญชี จำกัด 165/125 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 077-430818 - - นางสาวจุไรรัตน์ ชุมทอง ปวส.2 บช. ทวิภาคี
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสิชล สาขาที่ 00281 78/28 ม.2 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 075 771 666 - - นายวิชาญ ชุมภูทอง ปวส.2 คธ. ทวิภาคี
15 บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด 45/2 ม.4 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 077-285371 - - นางสาวเบญชญา ทองทิพย์ ปวส.2 บช. ทวิภาคี
16 บริษัท ตรวจสอบบัญชี เจอาร์ที จำกัด 111/3 ม.2 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 88-7681198 - - นางสาวปรีดา จำนอง ปวส.2 บช. ทวิภาคี
17 บริษัท อิงอร แอคคูเรท แอ๊คเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ๓๑ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๘๔ ถ.โชคชัย ๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.๑๐๒๓๐ 077-430556 - - นางสาวศิวารินทร์ แป้นปั้น ปวส.2 บช. ทวิภาคี
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง 85/18 หมู่ที่ 8 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 085-9065637 - - นายประสิทธิชัย บุญส่ง มี ปวส.2 ชส. ทวิภาคี
19 บริษัท โฮม ครีเอทแอนด์แคร์ จำกัด 250/68 หมู่ที่ 1 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 062-8925261 - - นายชินานนท์ พงษ์วงศ์ประเสริฐ ปวส.2 ชส. ทวิภาคี
20 บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น ๓๑ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๘๔ ถ.โชคชัย ๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.๑๐๒๓๐ ๒-๙๔๒-๒๔๙๘. - - นายสุวัจชัย จิตรตั้งตรง มี ปวส.2 ชส. ทวิภาคี
21 บริษัท ซีวีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 9/405 ม.5 ถนน เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 - - มี ปวส.2 ชอ. ทวิภาคี
22 บริษัท บี โอ เอส ซี จำกัด 1039 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 - - ปวส.2 ชอ. ทวิภาคี
23 Tri-enSolution Co. LTD ๐๒-๙๔๒-๒๔๙๘. - - นายบุญดี หีม มี
24 บริษัท ฟลูอิดไดซ์ เบด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด เลขที่ ๑ ซ.สุขสวัสดิ์ ๓๑ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 081-6145616 - - นายเชาวลิต ฉางวัง ปวส.2 ชช. ทวิภาคี
25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ๑58/1 ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0-2315-3800 ต่อ 128 - - ปวส.2 ชช. ทวิภาคี
26 มูลนิธิเฟืองพัฒนา (บริษัท สยามคิโต้ จำกัด) 74/1 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 033-047410 - - นายสมนึก รักษา มี ปวส.2 ชช. ทวิภาคี
27 อู่ โนช บริการ 63/2 ม.5 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐340 082-1796271 - - นายชัยอนันต์ ใจห้าว ปวส.2 ชก. ทวิภาคี
28 บริษัท เฟมโตบิท จำกัด ๑๑/๑ ม.๙ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ ๐๒-๔๒๘๙๔๐๔๐๖ - - นายสาธิต รัตนอุไร มี ปวส.2 ชก. ทวิภาคี
29 อู่จอมพิบูลย์การช่าง 59/42-44 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 075-335136 - - นายวสันต์ จันทร์ลอย ปวส.2 ชย. ทวิภาคี
30 อู่ บอลเซอร์วิส ๒๒/๑๙ ม.๑๒ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐210 082-2839716 - - นายอมรเดช ทรัพย์มี ปวส.2 ชย. ทวิภาคี

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านสถานประกอบการ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th