ข้อมูลอาคาร สถานที่ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 1 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. ส่วนกลาง 1 2560 186,000,000.00

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th