ข้อมูลอาคาร สถานที่ " วิทยาลัยเทคนิคสิชล"

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 1 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. ส่วนกลาง 1 2560 186,000,000.00

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยเทคนิคสิชล "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 (South Vocational Institute 1)

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
123 หมู่ที่ 8 ถนน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 10270
085 9831052 1234 info@veis1.ac.th www.veis1.ac.th