ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 116 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 0 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 27 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 17 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 59 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.00

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th