ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 269 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน _ 1 2561 0.00
2 เตาอบแก๊สขนาด 2 ถาด บำรุงการศึกษา 1 2561 16,000.00
3 เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันชักพร้อมล้อลาก บำรุงการศึกษา 1 2561 5,600.00
4 เครื่องสำรองไฟ CHUPHO TIC UPS Smart Vns 3110 RT 3 U บำรุงการศึกษา 1 2561 251,000.00
5 ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม งบประมาณ 1 2560 146,000.00
6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Epson EB S05 พร้อมจอ ขนาดของจอ (size 183x244 cm.) บำรุงการศึกษา 1 2561 16,900.00
7 ชุดปฏิบัติการสีรถยนต์ งบประมาณ 1 2561 1,170,000.00
8 ม้านั่งแบบมีหลังคา บำรุงการศึกษา 1 2561 9,500.00
9 โถตีอาหารแบบตั้งพื้น บำรุงการศึกษา 1 2561 19,900.00
10 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 บำรุงการศึกษา 1 2561 21,500.00
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล บำรุงการศึกษา 1 2561 21,500.00
12 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ HP 570-p006d บำรุงการศึกษา 1 2561 21,500.00
13 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever Dell EMC PowerEDge R440 บำรุงการศึกษา 1 2561 121,480.00
14 Sever Dell EMC PowerEDge R440 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 บำรุงการศึกษา 1 2561 129,983.00
15 Printer Brother Laserjet MFC-L27-L2715 บำรุงการศึกษา 1 2561 14,900.00
16 เครื่อง Printer Brother Laserjet MFC-L27-L2715 DW บำรุงการศึกษา 1 2561 14,900.00
17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก บำรุงการศึกษา 1 2561 7,800.00

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 17 รายการ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 9 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 41 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 64 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 107 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 107.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 17 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 16 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 9 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 4 รายการ / 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th