ข้อมูลสถานประกอบการ

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ ทั้งหมด รวม 364 แห่ง

สถานประกอบการ MOU

สถานประกอบการ MOU ทั้งหมด รวม 205 แห่ง
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์ ผู้ประสาน MOU รายละเอียด แผนที่
1 ร้านทรัพย์เจริญไฟเบอร์ 569 ม.1 ต.ชะมาย ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ตกแต่งรถยนต์และประดับยนต์ 086 283 0414 นายรชตะ จันทร์สร้าง MOU _
2 บริษัท รักกมลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 382/1 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับเหมาก่อสร้าง ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ _ นายบุญส่ง รักกมล MOU _
3 สำนักงานวัฒนสินการบัญชีและตรวจสอบ 200/4-6 ม.8 หมู่บ้านถาวร 2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริการจดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วนและบริษัท บริการรับทำบัญชี และอื่นๆ 075 411 906 นายธีรศักดิ์ วัฒนสิน MOU _
4 ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ _ _ นายสมชาย สุขาทิพย์ MOU _
5 ร้านช้อปปิ้งโรม 24 ถ.ชัยชุมพล 1 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช _ 075 421 024 นายดนัย แซมมงคล MOU _
6 บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาทุ่งสง 590 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำหน่ายและบริการรถยนต์ 075 328 846 นางนภัส เพ็ชรบูรณ์ MOU _
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครภัณฑ์การไฟฟ้า 83/3 ม. 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 075 420 718 นายสมพงศ์ เสียงดี MOU _
8 โรงแรม วีบี ทุ่งสง 246 ม.6 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โรงแรม 075 302 145 นางมนตรากาล กลัดสมบูรณ์ MOU _
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 460/24 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 074 221 887 นายนิยม ชัยเพชร MOU _
10 ร้านบวรโทรทัศน์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป 061 175 5242 นายบวร เมืองสุวรรณ MOU _
11 บริษัท คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช จำกัด 333 ม. 4 ต. นาโพธิ์ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร 075 755 333 – 075 755 455 นายสมเนตร ทองเกิด MOU _
12 อู่อวดพันธ์ ช.เซอร์วิส 237 ม.8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 089 593 0758 นายสุวรรณ คงผอม MOU _
13 บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ISUZU 075 411 289 นายสมคิด แสงอารยะกุล MOU _
14 ร้าน ส.การไฟฟ้า ต.หัวไทร อ. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช _ 075 803 700 นายสมศักดิ์ นกหนู MOU _
15 ร้านชัยมัลติมีเดีย 433/1 ถ.ทุ่งสง-นครศรี ต.ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซ่อม จำหน่าย โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 086 683 6245 นายทรงเกียรติ พรหมแก้ว MOU _
16 บริษัท ทุ่งสงอินโฟเทค จำกัด 113/15 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วางระบบอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 075 424 004 นายสกรรจ์กฤตย์ สังข์ทอง MOU _
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราซัพพลาย ทุ่งสง 1992 190 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 075 421 129 นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล MOU _
18 ร้านไมตรีจิตต์คอมพิวเตอร์  ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 062 983 9395 นายปองภพ ไมตรีจิตต์ MOU _
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะมายเครื่องเย็น 18/10 ม.6 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 จำหน่ายและบริการซ่อมเครื่องทำความเย็น นายอภินันท์ หมุกแก้ว MOU _
20 โรงรถจักรทุ่งสง ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 084062 8512 นายประพัฒน์ พรหมศร MOU _
21 ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ 199/3-5 ม. 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับซ่อมไดนาโม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อื่นๆ 075 420 318 นายประจัด จันทร์แก้ว MOU _
22 ร้านวิโรจน์ออโตแอร์ 83/2 ม.7 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช _ 081 895 4268 นายวิโรจน์ แก้วงาม MOU _
23 ร้านบุญสิทธิ์การไฟฟ้า 95/12 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับเหมา ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ 085 792 7292 นายวิศิษฐ์ บุญสิทธิ์ MOU _
24 บริษัท เอ็ม.ที.ออโต้เซอร์วิส จำกัด 145 ม. 2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ LPG/NGV ทั้งระบบหัวฉีด 092 964 1639 นางมัลลิกา ทองสุข MOU _
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียอาคเนย์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 221ม.1ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช รับเหมาก่อสร้าง 075 308 436 นายสุพจน์ รักษาชล MOU _
26 บริษัท วีเอสอาร์ ออโต้เซลล์ จำกัด (สาขาทุ่งสง) 292 ม. 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการด้านรถยนต์แบบครบวงจร 075 302 228 นายนพปฎล หนูซ้าย MOU _
27 โรงแรมกระบี่ทิพารีสอร์ท 121/1 ม. 2 ต. อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โรงแรม 075 637 528 นางสาวนนทวรรณ เอ่งฉ้วน MOU _
28 บริษัท บาราคูดัสทัวร์ จำกัด 245/7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ธุรกิจนำเที่ยว 075 637 092  นายประสาน สะมาน MOU _
29 บริษัท อ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด 572/10 ม.2ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ธุรกิจนำเที่ยว 075 637 152 นายสมเกียรติ สืบเหตุ MOU _
30 อู่เขาแก้วการช่าง 259/5 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 อู่ซ่อมรถยนต์ 075 489 401 นายสมโชค กลับกลั่น MOU _

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 59 แห่ง

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 7 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 5 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 168 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 336.00

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 0 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 59 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 118.00

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 31 แห่ง / 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.00

เอกสารอ้างอิง ของ " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านสถานประกอบการ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
157 หมู่ 3 ตำบล นาสาร อำเภอพระหรม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 veis1.11@gmail.com www.veis1.ac.th