ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
วันที่ : 8 ก.ย. 2561
รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
8 กันยายน 2561 ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช

วีดีโอ


ภาพประกอบ