ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วันที่ : 4 ม.ค. 2561
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาภาคใต้ 1 กำหนดจัดประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 โดยมี นายภักดี ธุระเจน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ั 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ