ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 14 ม.ค. 2561
รายละเอียด : การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพภายใน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำนาย เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นประธานในการประชุม

ภาพประกอบ